Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za 2020 rok

Poniżej pobrać można pliki sprawozdania finansowego WIJHARS w Opolu za 2020 rok.

PDFBilans za 2020 rok (0,2 MB)

PDFRachunek zysków i strat za 2020 rok (0,2 MB)

PDFInformacja dodatkowa za 2020 rok (0,3 MB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej w 2020 roku (0,2 MB)

Wersja XML