Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator dostępności

Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu został wyznaczony Pan Norbert Rzepczyk

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

Kontakt:
Norbert Rzepczyk
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu,
ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole,
tel./faks 774543118,
email:

Wersja XML