Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za 2019 rok

Poniżej pobrać można pliki sprawozdania finansowego WIJHARS w Opolu za 2019 rok.

PDFbilans za 2019 rok (1,28 MB)

PDFrachunek zysków i strat za 2019 r. (1,28 MB)

PDFinformacja dodatkowa za 2019 r. (3,5 MB)

PDFzestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej (1,23 MB)

Wersja XML