Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu
pod adresem  /43l1c2aobi/SkrytkaESP
 udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-puap.

>>Przejdź do skrzynki podawczej<<

 W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP;
2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30-15,30) w sekretariacie Inspektoratu przy ul. Wrocławskiej 170 w Opolu na następujących nośnikach danych:
a.      Pamięć masowa USB
b.       Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:
-         DOC, RTF
-         XLS
-        CSV
-         TXT
-         GIF, TIF, BMP, JPG
-        PDF
-         ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wersja XML