Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

Aby skorzystać z usług Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

   Adres skrytki ePUAP: /43l1c2aobi/SkrytkaESP   

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym powiadomi wnioskodawcę.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, tut. Urząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.

REJESTR TŁUMACZY J|ĘZYKA MIGOWEGO

Tu można znaleźć rejestr tłumaczy języka migowego, prowadzony przez Wojewodę Opolskiego.

Poniżej dokumenty udostępniane przez Urząd, niezbędne do wykonania usługi.

 

PLIKI DO POBRANIA

Wersja XML