Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)., informacja publiczna nie zamieszczona na niniejszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku informacji publicznej udzielanej na wniosek, jej udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej: tu można pobrać wniosek.

 

Wniosek należy przesłać:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
ul. Wrocławska 170,
45-835 Opole

 

Wersja XML