Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz metodyk pobierania próbek

RZECZOZNAWCY PRÓBKOBIORCY

Poniżej można pobrać aktualny wykaz norm i przepisów regulujących metodykę pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych.

Prosimy o regularne sprawdzanie wykazu i bieżące aktualizowanie swoich zbiorów metodyk.

Bliższych informacji na temat zmian zachodzących dla poszczególnych specjalizacji a także o sposobie zaopatrywania się w metodyki udzieli Państwu:

p. Norbert Rzepczyk - kierownik Wydziału Nadzoru
tel. 77 454 31 18

 

PLIK DO POBRANIA

Wersja XML