Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Kontroli

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE KONTROLI

1. Działania związane z:
- oceną jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych,
- oceną jakości handlowej związaną z realizacją przedsięwzięć przy udziale kredytu NT,
prowadzone są na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw:
- wywożonych do krajów trzecich,
- przywożonych z krajów trzecich,

odbywa się po uprzednim złożeniu na piśmie przez przedsiębiorcę odpowiednio:
- "zgłoszenia zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich",
- "zgłoszenia do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecich".

3. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy odbywa się po uprzednim złożeniu na piśmie:
- "zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy".

4. Kontrole związane z realizacją zadań delegowanych przez ARR prowadzone są w oparciu o umowę nr 48/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. po otrzymaniu pisemnego "polecenia kontroli".

5. Działania związane ze zwalnianiem podmiotów z obowiązku znakowania jaj, w przypadku, gdy jaja kierowane są do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji odbywają sie po złożeniu przez zainteresowanego na piśmie: - "wniosku o zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji".

6. Działania związane z udzieleniem zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej prowadzi się po złożeniu na piśmie:
- "wniosku o odstępstwo" (druk dostępny na stronie GIJHARS)

7. Informacje kwartalne i roczne o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych przedsiębiorcy składają w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy, na drukach określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. Nr 228, poz. 1516).

UWAGA!

Wzory formularzy i druków dla spraw opisanych w punktach 1,2,3 i 7 znaleźć można pod zakładką
"OGŁOSZENIA I DRUKI >> Wzory formularzy do załatwiania spraw w WIJHARS w Opolu"