Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

REJESTRY PROWADZONE W WYDZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

 1. Rejestr rzeczoznawców.
 2. Ewidencja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą objętą przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 3. Rejestr kontroli ex-post.
 4. Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli ex-post.

Rejestry udostępnia do wglądu kierownik wydziału lub jego zastępca, za zgodą Wojewódzkiego Inspektora.

Wersja XML