Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry prowadzone w Wydziale Kontroli

REJESTRY PROWADZONE W WYDZIALE KONTROLI

  1. Rejestry czynności realizowanych w ramach nadzoru, kontroli i innych zadań IJHARS na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą.
  2. Rejestr skarg, wniosków i spraw dotyczących ustawowych zadań IJHARS przekazywanych celem rozpatrzenia do innych instytucji.
Wersja XML