Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Inspektoratu

WIJHARS w Opolu - plan budżetowy na 2018 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Wydatki budżetowe:

Wersja XML