Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz dokumentów tworzonych

WYKAZ DOKUMENTÓW TWORZONYCH W WYDZIALE KONTROLI

 1. Protokół kontroli,
 2. Protokół oględzin/zabezpieczenia dowodów,
 3. Protokół przyjęcia oświadczenia/ustnych wyjaśnień,
 4. Protokół z pobrania próbek,
 5. Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw,
 6. Protokół kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy,
 7. Świadectwo jakości handlowej,
 8. Świadectwo zgodności z normami jakości handlowej dla bananów,
 9. Świadectwo wyłączenia spod weryfikacji zgodności z normami jakości handlowej dla bananów,
 10. Karta przyjęcia skargi/wniosku/sprawy dotyczącej ustawowych działań IJHARS,
 11. Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw,
 12. Protokół pobrania próbek w celu sprawdzenia oznakowania,
 13. Zalecenia pokontrolne.
Wersja XML