Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Kontroli

ZADANIA WYDZIAŁU KONTROLI

Zadania określone w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 - z późniejszymi zmianami):

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie. w tym wywożonych za granicę,
  • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym;
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
 • nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy,
 • wydawanie zwolnień dot. znakowania jaj przeznaczonych do przetwórstwa bezpośrednio z miejsca produkcji.

 

Wersja XML