Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres działania Wydziału Administracji

ZADANIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej.
 2. Opracowywanie projektów preliminarzy dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej.
 4. Prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników.
 6. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników.
 7. Prowadzenie spraw związanych z transportem oraz obsługą sekretariatu i archiwum.
 8. Gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
 10. Przygotowanie techniczne narad i szkoleń.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych inspektoratu.
 12. Prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych i BHP pracowników.
 13. Prowadzenie zagadnień obronnych oraz kancelarii ogólnej.
 14. Opiniowanie i przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych aktów prawnych opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie - obsługa prawna.
 15. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy.
 16. Prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej próbek artykułów rolno-spożywczych i ich wyników.
 18. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.
Wersja XML