Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawne podstawy działania

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WIJHARS W OPOLU

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Opolu jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań uzyskać można na stronach internetowych

Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 

Wersja XML