Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo Inspektoratu

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

Dorota Szyra

tel./faks (77) 454-31-18
e-mail: 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

email: administracja@wijhars.opole.pl

Kierownik - Norbert Rzepczyk

tel. (77) 453-98-97
faks (77) 454-31-18
e-mail: 

p.o. Główna Księgowa - Dorota Wienczek

tel. (77) 453-98-97
faks (77) 454-31-18
email:

 

WYDZIAŁ KONTROLI

Kierownik - Tomasz Michalski

tel. (77) 453-98-97
faks (77) 454-31-18
e-mail: 

Z-ca kierownika - Katarzyna Kantek-Sobolska

tel. (77) 453-98-97
faks (77) 454-31-18
email:

Wersja XML