Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99261043710233970590234854000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
378033964300418650449186356266034090998186075721
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250324712294248839602879327432754384406521452852
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000007712801158
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14365
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4394
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 4031
 4. Patronaty
  Wyświetleń: 3929
 5. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3577
 6. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3547
 7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Wyświetleń: 3513
 8. Kierownictwo Inspektoratu
  Wyświetleń: 3239
 9. Procedura naboru
  Wyświetleń: 3166
 10. Wydział Kontroli
  Wyświetleń: 2891
 11. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 2880
 12. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 2790
 13. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2667
 14. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2632
 15. Dialog konkurencyjny
  Wyświetleń: 2537
 16. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2460
 17. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2437
 18. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2429
 19. Negocjacje z ogłoszeniem
  Wyświetleń: 2407
 20. Przetarg ograniczony
  Wyświetleń: 2406
 21. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2358
 22. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2351
 23. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2327
 24. Zadania Wydziału Kontroli
  Wyświetleń: 2313
 25. Licytacja elektroniczna
  Wyświetleń: 2300
 26. Wykaz metodyk pobierania próbek
  Wyświetleń: 2283
 27. Przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 2271
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2230
 29. Majątek Inspektoratu
  Wyświetleń: 2227
 30. Informacje dla producentów
  Wyświetleń: 2219
 31. Wykaz dokumentów tworzonych
  Wyświetleń: 2218
 32. Wzory formularzy do załatwiania spraw w WIJHARS w Opolu
  Wyświetleń: 2199
 33. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2182
 34. Rejestry prowadzone w Wydziale Kontroli
  Wyświetleń: 2118
 35. Budżet Inspektoratu
  Wyświetleń: 2054
 36. Produkty oznaczone znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne
  Wyświetleń: 2025
 37. Składanie wniosku o wpis do rejestru rzeczoznawców
  Wyświetleń: 2020
 38. Zbędne składniki majątkowe 2018 r.
  Wyświetleń: 2003
 39. Prawne podstawy działania
  Wyświetleń: 1971
 40. Polityka Jakości IJHARS
  Wyświetleń: 1966
 41. Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 1958
 42. Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Wyświetleń: 1937
 43. Schemat organizacyjny WIJHARS w Opolu
  Wyświetleń: 1914
 44. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 1894
 45. Schemat procedur kontroli IJHARS
  Wyświetleń: 1816
 46. Certyfikat ISO 9001:2015
  Wyświetleń: 1803
 47. Informacje dotyczące kontroli artykułów sprowadzanych z zagranicy
  Wyświetleń: 1792
 48. Pomoc publiczna de minimis
  Wyświetleń: 1762
 49. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1748
 50. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
  Wyświetleń: 1748
 51. Zakres działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
  Wyświetleń: 1737
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1695
 53. Zadania Wydziału Nadzoru
  Wyświetleń: 1690
 54. Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 1650
 55. Koordynator dostępności
  Wyświetleń: 1645
 56. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1604
 57. Informacje nt. producentów w rolnictwie ekologicznym
  Wyświetleń: 1580
 58. Sprawozdanie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1569
 59. Informacja dla rolników prowadzących działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj
  Wyświetleń: 1539
 60. Aktualności
  Wyświetleń: 1408
 61. Wykaz tworzonych dokumentów
  Wyświetleń: 1183
 62. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1159
 63. Sprawozdanie za 2020 rok
  Wyświetleń: 1051
 64. Usługa zgłaszania naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).
  Wyświetleń: 1048
 65. Dokumenty tworzone w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Wyświetleń: 1042
 66. Zbędne składniki majątkowe 2021 r.
  Wyświetleń: 931
 67. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 887
 68. Komunikat w sprawie opłat za kontrolę importowanych artykułów rolno-spożywczych
  Wyświetleń: 876
 69. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli jakości handlowej w Wydziale Kontroli 30.06.2020
  Wyświetleń: 689
 70. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 606
 71. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli jakości handlowej w Wydziale Kontroli 19.11.2020
  Wyświetleń: 516
 72. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. administracji, księgowości i kontroli ex-post w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
  Wyświetleń: 417
 73. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 391
 74. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli jakości handlowej w Wydziale Kontroli 4.01.2022
  Wyświetleń: 247
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli 1.04.2022 r.
  Wyświetleń: 106
 76. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli 29.04.2022
  Wyświetleń: 84
 77. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli 1.04.2022 r.
  Wyświetleń: 81
 78. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli 22.06.2022
  Wyświetleń: 4
Wersja XML